skip to Main Content

Bijeenkomst De toekomst van ons netwerk

Uitkomsten De toekomst van het netwerk

16 mei 2017

interactieve bijeenkomst

 

Aanwezig

 

Heleen André de la Porte

Lonneke Bomers

Quinta Heijbroek

Maleen Hof

Mieneke Knottenbelt

Elma Lageveen

Madelein Schoonhoven

Wil Verschoor

Annette Tas

 

 1.   Het netwerk

 • Doel van het netwerk: Gericht op hoger opgeleide vrouwen met als doel het verbreden van de blik en het verwerven van kennis en vaardigheden, gericht op werk in brede zin.
 • Waken voor diversiteit in het netwerk. Sturen op instroom uit de leeftijdscategorie tussen 30-45 jaar. Betekent wellicht ook dat we hippere dingen moeten gaan doen?!
 • Ruimte voor verdieping in elkaar
 • We hebben nieuwe leden nodig. Voorstel om dit najaar een bijeenkomst te hebben o.l.v. een PR-deskundige: leren over PR en toepassen op ons eigen netwerk met als doel weer te groeien naar 35-40 leden. (verzoek aan de programmacommissie)
 • De website is een goed uithangbord, maar kan nog beter. De bekende bijeenkomsten alvast melden, de melding “nog niet bekend” vermijden. Op het open gedeelte ook de bijeenkomsten van afgelopen periode benoemen om indruk te geven van wat we doen!
 • Gebruik maken van social media. What’s app groep gebruiken voor snelle communicatie onderling. Facebookgroep/meet up /etc. onderzoeken voor gezicht naar buiten (taak voor de nieuwe webmaster)

 

 1. De bijeenkomsten

 • Bijeenkomsten op ma, di, wo en evt. ook donderdag. Tijd is goed.
 • Leden hebben de intentie om regelmatig aanwezig te zijn: dit bevordert het netwerk en de onderlinge betrokkenheid. Na het eten aanschuiven is een uitzondering.
 • In principe vrouwelijke spreeksters
 • Open/gesloten bijeenkomsten: geen eenduidigheid. Er wordt gehecht aan besloten bijeenkomsten voor de leden van het netwerk, maar (soms) een meer open bijeenkomst (zoals met Agnes Jongerius) biedt ook mogelijkheden om het netwerk te laten zien.
 • Introducees komen in principe naar een bijeenkomst om te kijken of ze lid willen worden. 1x kijken is misschien wat weinig om al een goede indruk te krijgen. Als een introducee geen lid wordt, kan ze (indien gewenst) wel op de lijst worden gezet voor de open bijeenkomsten.
 • Afwisseling in de vorm van de avonden: niet alleen maar lezingen waarnaar geluisterd wordt; voorkeur voor interactieve workshops. Variatie. Ruimte voor oppakken van (delen van de) avond door leden.
 • Wens voor meer excursies, de rondleiding in Waalwijk door Gertie werd erg gewaardeerd
 • Bijeenkomst met andere netwerken.
 • Er kan ook buiten de geplande bijeenkomsten zaken (ad-hoc) worden georganiseerd. Genoemd is een vrijdagmiddagborrel. Andere vormen? Wat spreekt aan?

Voorwaardelijke zaken rond de bijeenkomsten

 • Restaurant is prima
 • Maaltijden mogen wel iets beter en ruimer: mag iets meer kosten
 • Volledige uitnodigingen i.v.m. doorsturen naar introducees
 • Secretaris houdt lijst bij van dames en andere netwerken die worden uitgenodigd voor de open bijeenkomsten
 • Aandacht voor de start van de bijeenkomst: voorstelrondje kan, maar graag variatie in vorm en afhankelijk van het thema

 

 1. De stichting VNUD

 • Structuur van een bestuur en programmacommissie is prima.
 • Vervanging om de 2 jaar: verschillende momenten van af- en aantreden geven continuïteit door het doorgaan van de andere leden. In principe neemt iedereen een keer een taak op zich.
 • Geen gedeelde wens voor verantwoording van bestuur en commissie over werkzaamheden en besluiten aan netwerkleden. Wel aandacht om eens in de zoveel tijd met elkaar om tafel te zitten om te spreken over het netwerk en de invulling (mijn voorstel: taak voor de voorzitter om dat 1x per 2 jaar te organiseren op passende wijze)
 • Programma commissie: aangeven of ze open staan voor voorstellen spreeksters vanuit de leden, terugkoppeling
 • PR doen we met zijn allen.
Back To Top