#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Datum - 27/01/20
18:00 - 22:00

Categorieën


Dit keer is het woord aan VNUD-lid Wil Verschoor. Zij is sinds een jaar directeur van Hoormij NVVS, een patiëntenorganisatie voor mensen met slechthorendheid en aanverwante aandoeningen. (Denk daarbij bijvoorbeeld aan tinnitus, een chronische piep in je oor).

Wil vertelt over de gevolgen van slechthorendheid, die soms leiden tot isolement, eenzaamheid en mogelijk dementie. Ook gaat  ze in op haar aanpak van de reorganisatie, die noodzakelijk was vanwege teruglopende inkomsten en subsidies.

Zij schetst de opbouw van een nieuwe organisatiestructuur. Bijzonder voor haar organisatie is het werken met vrijwilligers, leden en betaalde en onbetaalde krachten op kantoor. Passie voor en kennis van diversiteit is de rode draad  in haar loopbaan, waarin zij belangrijke keuzen niet uit de weg is gegaan.

Aanmelden

Er kunnen geen aanmeldingen meer worden geplaatst voor dit evenement.