#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Datum - 17/12/19
18:00 - 22:00

Categorieën


100 jaar Vrouwenkiesrecht in Nederland en in Utrecht

Lezing door historica Marjet Douze (1949), tot haar pensioen adjunct-directeur bij het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging IIAV (nu Atria).

Een eeuw geleden was het in Nederland niet vanzelfsprekend dat je als vrouw mocht stemmen. Dit recht was toen alleen weggelegd voor mannen, mits zij genoeg belasting betaalden. In 1919, twee jaar na invoering van het kiesrecht voor mannen, werd het algemeen kiesrecht ingesteld in Nederland. Sindsdien mogen mannen én vrouwen stemmen. In 2019 vieren we daarom 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Voor dit recht om te stemmen moest jarenlang gestreden worden. Wat begon met een klein groepje actieve vrouwen die zich voor het stemrecht inzetten, groeide tussen 1894 en 1919 uit tot een massabeweging. Vrouwen hielden demonstraties en spreekbeurten, maakten promotiemateriaal, speelden toneel en zongen over het felbegeerde vrouwenkiesrecht.

Marjet Douze

Deze activiteiten dienden om aan het grote publiek duidelijk te maken dat vrouwen met kiesrecht een onmisbare inbreng hebben in het oplossen van problemen in de samenleving. Het kiesrecht voor vrouwen was geen doel op zich, maar een eerste stap op weg naar een gelijke positie van vrouwen in alle geledingen van de maatschappij.

Honderd jaar vrouwenkiesrecht werd in Utrecht onder andere gevierd met het plaatsen van een gevelsteen aan het Utrechtse stadhuis door burgemeester Jan van Zanen. Hij onthulde de steen samen met Marjet Douze, die hiervoor vanuit het Utrechts Geveltekenfonds het initiatief heeft genomen.

Marjet neemt ons mee in het verhaal van 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland en in Utrecht.

De vraag aan ons is: wat betekent vrouwenkiesrecht voor jou?

Aanmelden

Er kunnen geen aanmeldingen meer worden geplaatst voor dit evenement.