skip to Main Content

Mededelingen bestuur 15 maart 2017

 • Tineke heeft om medische redenen haar functie als penningmeester helaas per direct moeten neerleggen. Elma heeft zich aangemeld haar taken over te nemen. Heel fijn.
 • Het bestuur heeft een VNUD-mailbox, zodat bij overdracht van functies ook de mail en administratie makkelijk kan worden overgedragen. Mail naar bestuursleden of programmacommissie graag naar:
  voorzitter (Annette): voorzitter@vnud.nl
  secretaris (Quinta): secretaris@vnud.nl
  penningmeester (Elma): penningmeester@vnud.nl
  webmaster (Maleen): webmaster@vnud.nl
  programmacommissie (Lonneke, Wil, Krista): programmacommissie@vnud.nl
Back To Top