skip to Main Content
Mededelingen Bestuur 20 November 2017

Mededelingen bestuur 20 november 2017

  • We verwelkomen Jacqueline Evelaar als introducee.
  • We hebben twee nieuwe leden voor de programmacommissie: Marian en Hennie. Zij zijn al bezig met het overnemen van de taken. Martine heeft aangegeven ook lid van de programmacommissie te willen worden zodra er een vacature ontstaat.
  • Helaas heeft zich niemand gemeld als webmaster en aangezien Maleen door andere werkzaamheden dit niet langer kan doen, zal dit anders ingevuld worden. Een deel van de taken wordt door de andere bestuursleden opgepakt en een deel van de taken zullen betaald worden uitbesteed aan Pine. Dit is een tussenoplossing tot er een nieuwe webmaster wordt gevonden. In de tussentijd maakt het bestuur wel dankbaar gebruik van de expertise van Pine voor het verder ontwikkelen van de website en de online strategie.
  • De boekhouding van 2016 is goedgekeurd door de kascommissie. Daarmee heeft Marjolein haar tweejarige termijn afgesloten en we zijn voor het boekjaar 2017 op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie.
Back To Top