skip to Main Content

Mededelingen bestuur 22 november 2016

  • Gertie Wiersma wordt verwelkomd als nieuw lid.
  • Wij hebben een flyer ontvangen over een kunstexpositie op 25/26 november. Meer informatie (en komende exposities) :  dorrit.exto.nl
  • De nieuwe netwerkdata staan op de website: zet ze  alvast in je agenda.
Back To Top